Zoeken naar schoolvakanties 2013 en 2014

schoolvakanties 2013 en 2014
Schoolvakanties Basisschool Durperhonk Texel.
Daarnaast heeft de OSG te maken met de centraal schriftelijke examens, waardoor ook komend schooljaar de meivakantie voor het basisonderwijs en de OSG niet gelijk kan lopen. Naast de vastgestelde vakanties heeft iedere school ook nog aanvullende vrije dagen, veelal bestemd voor nascholing van de docenten en de leerkrachten.
optimization
Schoolvakanties 2018 Wanneer schoolvakanties?
Nederland is groot en zeer divers, overweeg tijdens de schoolvakanties 2018 dan ook eens een vakantie in Nederland. Want waar veel van ons tijdens de schoolvakanties een zonvakantie naar landen als Spanje, Turkije of Egypte boeken missen we de schoonheid in eigen land.
Mediamarkt
Vakantiedata schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 Educatie en School: Diversen.
De schoolvakanties voor de jaren vanaf 2012 tot en met 2014 treft u in dit artikel aan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze data onder voorbehoud vastgesteld en kan nog veranderen door een wetswijziging over onderwijstijden. Er ligt een voorstel om de vakantie voor het voortgezette onderwijs te verkorten van 7 naar 6 weken. Deze wijziging zou in werking moeten treden per 1 augustus 2012. Vakantiedata voor het schooljaar 2012 2013.
zit sta module
Vakanties, vrije en bijzondere dagen NIS Dynamica XL.
Nieuwsbrief Dynamica XL. Wel en wee op Dynamica XL. PBS / Gedrag. Uitleg PBS op Dynamica. Gedragverwachtingen schema SO en VSO. Waarden van ouders en team. Aanleren gewenst gedrag. Verslag studiedag dinsdag 21 mei 2013. Medezeggenschap Dynamica XL. Medezeggenschapsraad MR Dynamica XL.
slotenmaker rotterdam
Wanneer vallen de vakantiedagen schoolvakanties 2015.
Verandering schoolvakanties 2015. Per december 2012 is er een wetswijziging doorgevoerd. Er is bekend geworden wat er gaat gebeuren met lengte van de zomervakantie. De data van de zomervakantie gaan vanaf het schooljaar 2013/2014 van 7 naar 6 weken. In de zomer van 2013 duurt de zomervakantie in het voortgezet onderwijs nog 7 weken. In de zomer van 2014 en verder duurt de zomervakantie voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 6 weken.
Vakanties.
Wie is wie? Ziekte en verlof van leerlingen. Einde zomervakantie 23-8-2015. Herfstvakantie ma 19-10-2015 t/m vr 23-10-2015. Kerstvakantie ma 21-12-2015 t/m vr 1-1-2016. Voorjaarsvakantie ma 22-2-2016 t/m vr 26-2-2016. Pasen vr 25-03-2016 t/m ma 28-03-2016. Meivakantie ma 25-4-2016 t/m vr 6-5-2016.
Schoolvakanties 2013 2014 Nationale Onderwijsgids.
N O G Schoolvakanties 2013 2014. Normaal gesproken stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW de vakantiedata voor 3 jaar vast. Het ministerie werkt momenteel echter aan een wetswijziging over onderwijstijd. Daarom zijn de data voor de zomervakanties in 2013 en 2014 onder voorbehoud.
Vakanties OBS de Wegwijzer.
Laatste schooldag schooljaar 2015 2016: donderdag 21 juli 2016. Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017. 5 september 2016. 12 oktober 2016. 22 oktober t/m 30 oktober 2016. Woensdag 9 november 2016. 5 december 2016. Groep 1 t/m 4 vrij. 9 december 2016.

Contacteer ons